= 10712 = 19-08-2013 = 12:21:05 =

Продам трубу котельную и крекинговую ТУ 14-3р-55-2001 и др.

Продам трубу котельную и крекинговую ТУ 14-3р-55-2001 и др.

Просмотров: 536

Продам трубу котельную сталь:20,12х1мф,20пв,12Х2МФСР,10Х9МФБ-Ш,15хм,15гс,15х5м,14хгс,15х1м1ф,10х23нвт,20х3мвф,25х1мф,10х2м1,20хм,20х2м,30х3мф,35хм,16гнма (диаметр Х стенка) 12х2 14х2 16х2,5 16х3 20х2 20х2,5 25х3 25х4 28х3 28х4 28х4,5 28х5,5 28х6 30х3 32х3 32х3,5 32х4 32х5 32х5,5 32х6 32х6,5 32х7 36х4 36х5 36х6 36х7 36х8 38х3 38х3,5 38х4 38х4,5 38х5 38х6 38х7 38х8 40х9 42х2 42х4 42х5 42х5,5 42х6 42х6,5 42х7 42х7,5 42х9 42х11 45х4,5 45х5 45х7 48х5 50х3 50х3,5 50х4 50х4,5 50х5 50х11 51х9 54х5 54х5,5 54х6,5 57х3 57х3,5 57х4 57х8 57х9 57х11 57х12 57х13 57х14 60х3,5 60х5 60х5,5 60х6 63х10 63,5х10 68х10 70х5 74х15 76х4 76х6 76х7 76х8 76х9 76х10 76х11 76х12 76х13 76х14 81,5х15 83х4 83х10 83х15 83х16 83х17 89х7 89х8 89х11 89х12 89х14 89х16 89х18 102х14 102х17 108х9 108х11 108х12 108х14 108х15 108х20 114х8 114х9 114х12 114х13 114х22 114х24 121х17 121х24 121х25 121х26 121х27 и многое другое... смотрите на сайте продам-трубу-гост8732.рф т/ф:(3439)22-888-2,22-8732, 22-8998 ,250-465–факс.
Контактный телефон: +734390228882

= 10770 = 12576 = 10776 = 15629 = 15466 = 9736 = 12431 =